Hur många dl är en liter?

by Alfred Berg

Det finns vissa eviga sanningar. Till dessa hör att liter, deciliter och milliliter är rymdmått och inte viktmått. Problem uppstår dock ibland, när man ska omvandla kubikcentimeter till liter eller deciliter. Men varför behöver man göra så? Låt oss anta att du framför dig har en behållare i form av en kub, en cylinder eller ett klot. Då kan du inte utan vidare räkna ut volymen i liter eller deciliter. Du måste först beräkna bottenytan och höjden på cylindern eller kuben. Med klotet blir det ännu värre. Du måste beräkna klotets radie för att kunna beräkna hur mycket klotet rymmer. 

Hur många dl är en liter vatten?

Låt oss anta att du beräknat att volymen i en cylinder är 1 000 kubikcentimeter. Om du har tillgång till en omvandlingstabell kan du konstatera att cylindern rymmer 1 liter. Om du varit vaken på skolans lektioner i matematik, har du förmodligen hört att deci betyder en tiondel. En deciliter är därmed en tiondels liter. Omvänt kan du säga att tio deciliter är lika med en liter.

Hur många dl är en liter mjölk?

Vi antar att du har ett kärl i din ena hand som rymmer en liter. I din andra hand har du ett decilitermått. Du ska fylla ditt kärl till brädden med mjölk från ett stort kar eller en stor kanna vid en bondgård med kor. Hur många dl är en liter mjölk? För att kärlet på en liter ska bli full, måste du fylla decilitermåttet tio gånger och tömma mjölken i litermåttet. Det spelar för övrigt ingen roll om litermåttet ska innehålla vatten, mjölk, socker eller mjöl. En liter av dessa ämnen är alltid en liter.

Har du köpt jordgubbar i en livsmedelsaffär, där priset är angivet i kronor per liter? Det slår aldrig fel. Någon står alltid och plockar bär från en kartong till en annan. Till slut är måttet rågat och kartongen innehåller alltid mer än en liter. Det bästa är naturligtvis att sälja jordgubbar per vikt istället för per volym.  

Related Posts