Likheter och skillnader mellan hinduism och buddhism

by Rebecca Holmgren

Likheter och skillnader mellan hinduism och buddhism

Hinduism och buddhism är två av världens äldsta och mest inflytelserika religioner som härstammar från Indien. Trots att de har gemensamma rötter, finns det flera likheter och skillnader mellan dessa två trosinriktningar. Låt mig förklara några av dem för dig:

Aspekt Hinduism Buddhism
Ursprung Indien, omkring 1500 f.Kr Indien, omkring 500 f.Kr
Grundare Ingen specifik grundare Siddhartha Gautama (Buddha)
Centrala begrepp Atman, Brahman, Karma, Samsara, Moksha Anatta, Anicca, Dukkha, Karma, Samsara, Nirvana
Högre makter Tros på flera gudar och gudinnor Ingen personlig gud, men vissa grenar hyllar bodhisattvor
Heliga skrifter Vedaskrifterna, Upanishaderna, Bhagavad Gita Tripitaka, Mahayana Sutras, Tibetanska Kanon

Likheter mellan hinduism och buddhism

Både hinduism och buddhism tror på konceptet karma, som beskriver att handlingar och avsikter i detta liv påverkar våra framtida liv. De delar också tanken på samsara, en cykel av återfödelse, som endast kan brytas när själen når moksha eller nirvana, vilket innebär befrielse från cykeln.

Skillnader mellan hinduism och buddhism

Hinduism är en polyteistisk religion där troende dyrkar flera gudar och gudinnor. Buddhism är i grunden en icke-teistisk religion där Buddha ses som en lärare snarare än en gud. I buddhismen betonas även begreppet anatta, som innebär att det inte finns någon oföränderlig, evig själ (atman). Detta står i kontrast till hinduismen där atman är en central del av religionen.

För att sammanfatta, hinduism och buddhism har båda sina rötter i Indien och delar många grundläggande koncept. Men de skiljer sig i sina syn på Gud, själen och målet med det andliga livet.

Related Posts