En introduktion till olika fonder

by Rebecca Holmgren

Om du är nybörjare på fonder kommer du snart märka att det finns flera olika alternativ. Det kan alltså vara svårt att veta vilka man ska investera i. Ett populärt alternativ är det som kallas aktiefonder. Det finns även indexfonder, hedgefonder och etiska fonder bara för att nämna några exempel.

Aktiefonder

För att räknas som en aktiefond måste minst 85 % av fondförmögenheten investeras i aktier. Om du är en småsparare som vill spara pengar till pensionen eller liknande kan du aldrig veta hur stor avkastning du får på förhand. Det beror helt på hur aktien presterar. Därför är det inte den bästa fondtypen om du vill pensionsspara. Då kan du istället investera i aktier vid sidan av. Du kan hitta mycket information om tips på aktier på nätet och spara i aktier och fonder samtidigt.

Indexfonder

Indexfond är vanligtvis en typ av aktiefond men den följer ett visst index i sina placeringar. Riskerna för en sådan aktie varierar väldigt mycket. Det som är positivt med en sådan fond är att den normalt har låga avgifter. Om du ska spara i fonder som nybörjare finns det dock alternativ med lägre risk.

Hedgefonder

Denna typ av fond har en väldigt hög risk. Det beror på att de normalt är belånade och specialiserade på ett visst område. Det som är positivt med hedgefonder är att de har väldigt stor frihet gällande placeringsmöjligheter. Alltså kan de placeras i allt från aktier till valutor.

Etiska fonder

Etiska fonder handlar om att fonder måste ta hänsyn till moraliska eller etiska aspekter. Det kan till exempel röra sig ett företag som gör stora saker för miljön. Det kan också handla om negativa aspekter som att man inte får investera i vapenindustrin. Även som privatperson kan du göra ett medvetet val och investera i företag som har samma principer som du själv.

Gör ett medvetet val

Det finns som sagt ett stort urval av fonder att placera dina pengar i och du får själv avgöra vad som passar dig bäst. De flesta tar hjälp av en rådgivare när de ska placera en större summa pengar. Du rekommenderas alltid att sprida dina risker och inte lägga alla ägg i samma korg. Du bör dock inte heller investera i för många fonder. Då kan det blir för mycket att hålla reda på.

Du bör aldrig låna pengar för att investera i fonder. Det finns ju inga garantier för att fond kommer garantera avkastning i framtiden. Därför bör du alltid ta det säkra före det osäkra. De flesta väljer att månadsspara och betala in en liten summa varje månad. Fonder är ju främst en långsiktig investering och något du ska investera i över lång tid.

Related Posts