Göran Lambertz & Susanne Lambertz

by Rebecca Holmgren

Lars Göran Tomas Lambertz, född år 1950 den 17 februari i Kista är en välkänd svensk jurist. Mellan åren 2001-2009 var Lambertz juristkansler och var senare även justitieråd i Högsta domstolen. Denna position hade Lambertz fram till din pensionering år 2017.

Om Göran Lambertz & Susanne Lambertz

Även i ung ålder var Göran politiskt aktiv. Det politiska intresset var genom Sveriges socialdemokratiska riksförbund, SSU. Han gjorde även värnplikten, vid Tolkskolan. Under hans verksamma år riktade han stundtals hård kritik mot brister i det svenska rättsväsendet. Göran tog sin juristexamen vid Uppsala Universitet år 1976.

Arbetslivet

Lambertz arbetade även i Uppsala som lärare vid juridiska institutionen och tjänstgöring vid Uppsala tingsrätt. Där efter blev han hovrättsassessor i Svea hovrätt år 1989. Han hann även med att arbeta som departementsråd och chef för familjerätt enheten och allmän förmögenhetsrätt. Mellan åren 1997–2001 var Lambertz rättschef i justitiedepartementet med ansvar för civilrättslig lagstiftning.

Göran Lambertz & Susanne Lambertz idag

År 2017 var Lars även en omtyckt sommarpratare i Sveriges Radio P1. Idag är Lars pensionerad ämbetsman och spenderar mycket tid med familjen. Göran Lambertz Susanne Lambertz var gifta och levde tillsammans redan från unga år. Men under 2018 dog Susanne tragiskt efter flera månader av cancer. Idag spenderar Göran tiden med familjen, föreläser och hjälper organisationer.

Related Posts