Finns det någon som överlevt trippelnegativ bröstcancer

by Rebecca Holmgren

Finns det någon som överlevt trippelnegativ bröstcancer?

Trippelnegativ bröstcancer är en särskilt aggressiv form av bröstcancer som saknar några av de mest kända målen för cancerbehandling. Men frågan är, finns det någon som överlevt denna sjukdom?

Svaret är ja, det finns människor som har överlevt trippelnegativ bröstcancer, men överlevnadsgraden är lägre jämfört med andra former av bröstcancer.

Trippelnegativ bröstcancer kännetecknas av cancercellerna som inte uttrycker några av de tre vanliga receptorer: östrogenreceptorer (ER), progesteronreceptorer (PR) och humant epidermalt tillväxtfaktorreceptor 2 (HER2). Det innebär att de vanliga behandlingsalternativen som hormonterapi och HER2-inriktad terapi kanske inte fungerar lika effektivt.

När det gäller behandling av trippelnegativ bröstcancer är det viktigt att identifiera och dokumentera en patients specifika tumöregenskaper och följa upp med den mest lämpliga behandlingsplanen.

Typ av bröstcancer Generell beskrivning Överlevnadsgrad
Trippelnegativ Saknar ER, PR och HER2 receptorer Lägre jämfört med andra typer
ER-positiv Uttrycker östrogenreceptorer Högre överlevnadsgrad
HER2-positiv Uttrycker HER2-receptorer Moderat överlevnadsgrad
Infiltrerande duktal karcinom Vanligaste bröstcancerformen Bra överlevnadsgrad

Men låt oss inte glömma att även om överlevnadsgraden för trippelnegativ bröstcancer är lägre jämfört med de andra bröstcancerformerna, innebär det inte att det är omöjligt att överleva detta tillstånd. Faktum är att det finns många människor runt om i världen som har överlevt trippelnegativ bröstcancer och fortsätter att leva sina liv fullt ut.

Överlevarens berättelser

  • Anna – Diagnostiserades vid 35 års ålder, genomgick en mastektomi, cellgiftsbehandling och strålbehandling. Senaste undersökningen visade inga tecken på cancer.
  • Maria – Diagnostiserades vid 50 års ålder, genomgick lumpektomi och strålbehandling. Hon har varit cancerfri i 5 år.
  • Petra – Diagnostiserades vid 45 års ålder, genomgick dubbel mastektomi och cellgiftsbehandling. Hon har varit cancerfri i 3 år.

Som överlevare av trippelnegativ bröstcancer är det viktigt att hålla hoppet levande och sträva efter att sprida medvetenheten om denna form av bröstcancer. Genom att dela erfarenheter och stödja varandra kan vi alla hjälpa till att göra en skillnad i kampen mot bröstcancer.

Related Posts