Hur många vaccinerade i Sverige?

by Alfred Berg

Under covid-19-pandemin har vaccinationer blivit ett vanligt och viktigt samtalsämne. Att vaccinera sig eller inte, det är frågan. Och inte minst, hur många är vaccinerade i Sverige? När vaccinationskampanjen pågick som mest intensivt kunde antalet vaccinerade med en, två eller tre doser följas, om inte dagligen, så åtminstone veckovis. Men hur ser det ut nu?

Hur många är vaccinerade i Sverige?

Information om hur många som är vaccinerade i Sverige finns framför allt hos Folkhälsomyndigheten. På deras hemsida finns statistik över vaccinationstäckning för olika vaccinationer för varje år. Men att sitta och läsa tabeller i olika dokument ger inte alltid den översiktsbild som önskas.

Hur många är vaccinerade i Sverige mot covid?

För att räknas som fullvaccinerad mot covid-19, sommaren 2022, krävs att du fått tre doser vaccin. Nya siffror kommer in veckovis, med uppehåll för sommarveckorna 26-31. Till och med 2022-06-23 har så här många personer fått en, två, respektive tre doser vaccin mot covid-19.

  • En dos: 7 838 695 personer (87,2 % av befolkningen över 12 år).
  • Två doser: 7 651 988 personer (85,1 % av befolkningen över 12 år).
  • Tre doser: 5 439 028 personer (65,9 % av befolkningen över 12 år).

Hur många barn vaccineras i Sverige?

I Sverige är det främst barnhälsovården och elevhälsan i skolan som erbjuder och utför vaccination av barn, i det så kallade barnvaccinationsprogrammet. De flesta vaccinationsdoserna ges mellan tre och 18 månaders ålder. Folkhälsomyndighetens statistik visar vaccinationsstatus hos de barn som fyllt två år. Den senast publicerade statistik som finns är sammanställd i januari 2021 och visar vaccinationsstatus för barn födda t o m 2017. Av dessa barn är 97,0-97,5 % vaccinerade. Det skiljer sig åt något för olika vaccinationer och olika år. Tittar man bakåt, de senaste tio åren, så har vaccinationstäckningen legat omkring 98 % de flesta år, och har alltså sjunkit något, för att nu ligga närmre 97,5 %.

För de vaccinationer som ges i skolan är vaccinationstäckningen för elever i årskurs 6 omkring 95 %. Här finns en viss osäkerhet, då skolan inte alltid känner till eller rapporterar in vilka vaccinationer barnet fått tidigare.

Hur många i Sverige vaccineras inte?

Av befolkningen över 12 år är 12,8 % inte alls vaccinerade mot covid-19, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten 2022-06-23.

Hur många vaccinerar inte sina barn i Sverige?

Enligt statistik från Barnhälsovården och Folkhälsomyndigheten är omkring 2-2,5 % av barnen inte alls vaccinerade.

Related Posts