Vilken är den billigaste elbilen?

by Alfred Berg

De senaste åren har bilbranschen i allt större utsträckning börjat fokusera på elbilar. Världens fokus på klimathot och de därav uppkomna klimatmålen, har snabbat på branschens omställning. En akilleshäl för elbilarna är dock att de är dyra att producera i förhållande till traditionella bränsledrivna bilar. Så vilken är Sveriges billigaste elbil?

Snabba fakta om elbilar:

När?Den första elbilen som faktiskt fungerade, tillverkades av Charles Jeantaud.
Vad?Bilar som drivs på el, vanligtvis via laddade batterier.
Varför?För att skona miljön från utsläpp av koldioxid och svavel
Prisbild?Från drygt 250 000 kronor och uppåt

Är den billigaste elbilen att köpa, också den billigaste elbilen att äga?

Att köpa saker billigt, innebär som bekant inte alltid att den totala ekonomin blir bra.

Kvalitet kostar, men kan i många fall vara ett mer ekonomiskt alternativ, då dessa varor tenderar att hålla längre och kosta mindre i reparationer och underhåll.

Att köpa elbil billigt, är inget undantag. Då elbilar är enkla att serva, brukar kostnader för service vara begränsade. Är bilen problemfri, byts bara kupéfiltret ut. Är det däremot problem med batteriet, eller själva laddningen av batteriet, ja då kan kostnaderna snabbt skena iväg.

En annan fråga många ställer sig, är om det är mest ekonomiskt att köpa en elbil, eller en hybrid. Det man skall tänka på här, är regeln om att ju mer finesser och funktioner som finns, desto mer kan också gå sönder. För att tala klartext. En hybrid har två system för drift. Ett eldrivet och ett bränsledrivet. Det finns mer som kan gå sönder.

Finns det en billig elbil med lång räckvidd?

De senaste åren har räckvidden på elbilar successivt förbättrats. Från att ha varit det stora problemet, finns det nu elbilar som till och med har längre räckvidd än bensin och dieseldrivna bilar.

Det börjar nu även komma förhållandevis billiga elbilar med bra räckvidd. En sak som många avskräcks av är den initiala prislappen på en elbil, men om du adderar de låga kostnaderna för att köra elbilen, är den många gånger billigare än en motsvarande bränsledriven bil.

Vilken var då den billigaste elbilen 2021? Enligt många uppgifter var det och är det fortfarande SEAT Mii electric. Men återigen, bara för att du hittar en liten billig elbil, så innebär det inte att den bilen nödvändigt ger bästa totalekonomi. Det finns ett antal andra parametrar som påverkar hur den totala prisbilden kommer att se ut. Däribland försäkringskostnader och eventuella fel som kan komma att uppstå på bilen.

Kan man leasa elbil billigt?

Att hitta en billig elbil för leasing behöver inte vara svårt. De senaste åren har marknaden för både leasing och framförallt privatleasing exploderat. Vilken är då den billigaste elbilen att leasa? Billigaste elbil för privatleasing 2021 var enligt flera uppgifter MG5.

När det gäller privatleasing, så stämmer däremot det pris du får väl överens med totalkostnaden. Att det är på det viset beror på att privatleasing som regel tar med alla löpande driftkostnader undantaget själva laddningen av bilen.

Med anledning av ovanstående kan det därför löna sig att ta in offerter och leta efter den billigaste elbilen för privatleasing. För när det kommer till att hitta en billig leasing av elbil, så är månadskostnaden du blir erbjuden A och O.

Är då den billigaste elbilen för leasing synonymt med den lägsta kostnaden? I mångt och mycket är det så, men det finns ytterligare en fråga att ta i beaktande.

Billigaste privatleasing av elbil hittad, men hur blir elpriset?

Den senaste tiden har vi som bekant fått en oroligare elmarknad. Även om de nuvarande orsakerna till de högre elpriserna också påverkat bensin och dieselpriserna, så tar det inte bort det faktum att osäkerheten kring var elpriserna hamnar framöver är större än någonsin tidigare.

Att elpriserna förväntas fluktuera mycket framöver, beror till stor del på att hela kartan för elproduktion ritas om i hög hastighet. Många länder har stängt traditionell elproduktion som kärnkraft. Denna har ersatts med bland annat vind och solkraft. Svagheten hos dessa energikällor är dock att de inte är lika pålitliga i sin leverans som kärnkraften varit.

En annan orsak som kan påverka elpriset framåt är den så kallade elektrifiering av samhället som nu pågår. Det är inte bara bilarna som kräver el, utan många andra saker som tidigare antingen inte funnits, eller drivits av förbränningsmotorer, drivs nu också av el.

Att tänka på vid köp/leasing av elbil:

  • Kolla andras erfarenheter
  • Har du en plats att ladda bilen på?
  • Hur är recensionerna om bilens batteri?

Related Posts